Nya Medlemmar


Om du är intresserad av och vill vara med och stöda föreningens verksamhet, anmäl då ditt intresse till föreningens ordförande. Medlemsavgiften för 2023 är 15€ för vuxen och 6€ för barn under tolv år och kan inbetalas till föreningens konto:   

Ekenäs Sparbank konto nr FI 44 4170 0010 0681 59


Även enskilda donationer mottages med tacksamhet.
Vänligen meddela namn och adress vid inbetalningen.