Styrelsen  2017
  

Christel Westerholm  ordförande
Carola Ahlblad  viceordförande                                                                                               

Gunilla Fjäder-Rehn  sekreterare                                                                                             Rosita Forsman  kassör                                                                                                                                     Göran Ahlfors ledamot

Siv Rehn  suppleant

Linda Malm  suppleant