Föreningen håller årsmöte lördagen den 31 mars kl. 18.00 på Bygdestugan i Box

Kaffeservering, Välkommen.